Avantajele utilizării LNG

Prima soluție de utilizare a LNG este determinată de necesitatea asigurării unei surse de gaze naturale acolo unde nu există (încă), rețele de transport și distribuție care să alimenteze consumatori publici (casnici, instituții) sau industrali cu un combustibil curat și cât mai eficient. Flexibilitatea și rapiditatea cu care se poate angaja o astfel de sursă este similară cu alimentările de tip GPL („gaz petrolier lichefiat”), avantajul suplimentar derivând din posibilitatea de construire între timp a unei rețele de distribuție și a racordării clasice ulterioare la rețelele de transport gaze naturale, în condiții de perfectă compatibilitate cu o sursă de gaze naturale provenite din vaporizarea LNG în așa numite „stații satelit”.
Un alt avantaj în ceea ce privește utilizarea gazelor naturale drept combustibil pentru vehicule (NGV) este mobilizată puternic de impactul minim asupra mediului înconjurător, prin reducerea emisiilor de CO2 cu 15% până la 75 %, a emisiilor de N2 cu până la 70% și prin absența particulelor solide emanate . Politicile naționale pot veni în sprijinul promovării combustibililor alternativi mai puțin poluanți prin mecanisme avantajoase de taxare a investițiilor aferente și respectiv a costurilor operaționale. Și nu în ultimă instanță, promovarea LNG / CNG drept combustibil auto are flexibilitate și mobilitate (nefiind legată de prezența rețelelor de distribuție de gaze naturale), poate susține în condiții de eficiență de preț largi flote de vehicule utilitare.

Utilizarea, ca și sursă primară de proveniență în locul gazelor naturale, a biogazului (biometan) și producerea , prin lichefiere, a Bio Metanului Lichefiat (BML), poate conduce în final prin aceleași soluții de utilizare la atingerea dezideratului folosirii unor combustibili în masură să producă zero emisii!

Dar, fără îndoială cel mai semnificativ avantaj derivă din eficiența economică a folosirii combustibilului provenit din LNG în comparație cu folosirea combustibililor tradiționali. Pentru fiecare situație în parte , fie că este vorba despre utilizarea LNG casnică sau industrială menită să înlocuiască utilizarea GPL sau a altor combustibili lichizi sau solizi, ori dacă este vorba despre utilizarea LNG / CNG pentru propulsie menită să înlocuiască benzina, motorina, GPL sau alți combustibili lichizi, trebuie realizate calcule comparative care să includă efortul investițional, costurile combustibil precum și cele de operare și întreținere ale fiecărui sistem în parte.

Rezultatele generice ale unui astfel de calcul comparativ trebuie să asigure un cost competitv în cazul folosirii LNG în scop casnic sau industrial, echivalent cu cel al utilizării gazelor naturale provenite din sistemele clasice de transport prin conducte. În cazul folosirii LNG / CNG pentru propulsie, costul comparativ cu utilizarea altor combustibili diferiți, ținând cont de tipul mijloacelor propulsate și de rețeta de rulaj, poate conduce la economii financiare ce se situează în marja de 20-45 %.

Ai nevoie de consiliere? Intră în legătură cu noi!