Directii

SC TRUST Finance SRL

LNG ROMANIA

Pe plan mondial, la acest moment comerțul cu LNG reprezintă mai mult de 30 % din comerțul internațional cu gaz natural,

iar studii de piață indică o creștere constantă. Succesul LNG este datorat atât capacității sale de a asigura flexibil securitatea alimentării în cazul unor mari sisteme de transport și distribuție (prin terminale de descărcare și re-gazeificare de mare capacitate) cât și prin versalitatea asigurării unor consumuri mici („Small-Scale-LNG”) în domeniul utilizării energetice industriale sau casnice, în transporturi auto (vehicule propulsate de LNG sau CNG), feroviare sau navale.

Există în prezent la nivel mondial peste 60 terminale de producție cu peste 100 de trenuri de lichefiere, aflate în 20 țări pe 5 continente.Qatar este liderul mondial al producătorilor de LNG, urmat de Indonezia, Malaezia, Australia, Algeria, SUA, Canada. Capacitata totală de producție anuală a atins 365 milioane de tone în 2017. Există la finele lui 2017 un număr de 138 terminale de descărcare LNG și uzine de re-gazeificare în 40 de țări pe 5 continente, iar importul global de LNG a fost în anul 2017 de 290 milioane de tone. Japonia, China, Korea de Sud și Spania au fost cei mai mari importatori de LNG, iar capacitatea totală de re-gazeificare la finele lui 2017 a fost de 850 milione de tone. În această perioadă sunt în serviciu peste 511 de vase maritime de transport (tankere LNG Cargo) , având o capacitate totală de transport de 73.9 milioane mc, iar aceste cifre sunt în continuă creștere.

În Europa sunt 12 țări care au terminale de primire a vaselor LNG și care asigură re-gazeificarea și compresia în sisteme de transport si distribuție : UK, Spania, Franța, Olanda, Belgia, Italia, Portugalia, Grecia, Turcia, Polonia, Lituania, Malta. Multe dintre aceste terminale au și capacități de încărcare a LNG în camioane cisternă, platforme ferivoare sau vase de transport și alimentare („bunkering”), toate destinate livrărilor directe la consumatori.

Ponderea aplicațiilor de dimensiune mică („SSLNG” – Small Scale LNG) este în continuă creștere cu preconizata atingere a unui volum de 30 milioane tone în 2020 și de 100 milioane tone în 2030.

Pe plan intern, își asigură consumul de gaze naturale cu preponderență din resursele proprii.

Deși deține însemnate rezerve de gaze naturale iar preconizata exploatare a zacămintelor offshore creează premizele unei dependențe de importuri din ce în ce mai mici la care se adaugă consumul redus , în România numai 36% din numărul total de localități sunt racordate la Sistemul Național de Gaze Naturale.

Dezvoltarea unor noi sisteme de distribuție se face dificil în condițiile în care racordarea la rețelele naționale de transport ale gazelor naturale întâmpină obstacole ce țin de eficiența tehnico-economică redusă, de cadrul procedural complex în vigoare, indisponibilitatea resurselor de finanțare, durata lungă de implementare, relief geografic dificil și regimuri de proprietate restrictive pentru acces. Urmărirea unui impact pozitiv în acest sens, reprezintă una dintre direcțiile prioritare pe care se axează dezvoltarea conceptului de față, de utlizare a LNG ca și vector energetic care va pune surse independente de gaze naturale la dispoziția consumatorilor casnici și industriali neracordați (încă) la rețele de transport convenționale.

Urmărind de asemenea alinierea la trendurile promovate la nivelul Uniunii Europene în domeniul transporturilor, au apărut și în România primele stații de alimentare cu CNG a autovehiculelor rutiere. Comparația cu cifrele de la nivelul continentului reliefează imensul potențial și necesitatea de a iniția și dezvolta utilizarea LNG în transpoturile rutiere și navale precum și creșterea numărului de aplicații ale CNG/LNG.

Ai nevoie de consiliere? Intră în legătură cu noi!