Proiectul LNG Motion

În anul 2016 Proiectul „LNG Motion” inițiat de compania franceza Axegaz a fost aprobat pentru finanțarea Comisiei Europene cu suma de 27.8 milioane € în programul „Conecting Europe Facility for Transport (CEF-T). Acțiunile din acest proiect își propun să susțina implementarea stațiilor de alimentare cu LNG pentru transportul cu camioane de cursă lungă pe coridoarele centrale ale rețelei TEN-Tdin Europa.

Detalii despre proiectul”LNG Motion” se găsesc la adresa: http://lngmotion.eu/

Proiectul LNG Motion va realiza un studiu de evaluare a aspectelor comerciale, operaționale, tehnice, de reglementare și protecție a mediului înconjurător în relație cu alimentarea cu LNG a camioanelor de transport. Suplimentar va fi analizată și fezabilitatea utilizării bio-LNG ca și combustibil opțional, precum și un sistem standardizat de plată a alimentării cu LNG la stații de combustibil auto. Compania Axgaz va realiza un proiect investițional în care vor fi construite un număr de 42 de stații de alimentare cu LNG pe cuprinsul Europei. Stațiile vor fi amplasate de-a lungul rețelei centrale de coridoare TEN-T care acoperă Franța, Belgia, Olanda, Germaia, Polonia, Spania, Italia, Ungaria și România. Suplimentar, un număr de 200 de camioane alimentate cu LNG vor fi alocate circulației de-a lungul UE și pentru culegere de date, în plus față de cele peste 400 care vor fi realizate cu scop investițional în afara acestui proiect. Rezultatele studiului de încercări care se va efectua în acest proiect vor facilita adoptarea pe scară lărgită a LNG ca și combustibil de alimentare auto de-a lungul Europei, după finalizarea acțiunilor din proiect.

Alte știri despre proiectul LNG Motion: