Proiectul LNG Romania

În anul 2015 Agenția Executivă pentru Inovații și Rețele INEA din cadrul Comisiei Europene a aprobat finanțarea proiectului LNG România : Implementarea primei rețele de stații de alimentare a vehiculelor cu gaz natural comprimat în România de-a lungul coridoarelor europene de transport”.

Numărul de identificare al proiectului CNG România:2015-RO-TM-0373-M , accesabil pe pagina https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/2015-ro-tm-0373-m

Zonă de implementare: TEN-T Core Network ->Coridoarele Orient – Mediterana de Est şi Rin -Dunăre
Coordonator proiect: Denisson Energy S.R.L. https://cngromania.eu/denison-energy/
Partener de proiect: Asociaţia gazului natural pentru vehicule – NGVA România https://cngromania.eu/ngvaromania/

  • Buget: Costul total estimat al proiectului: 5.212.238 €
  • Contribuţia maximă a UE: 4.430.402 € reprezentând 85% din costul total al proiectului

Perioada de implementare:

  • Dată începere: Martie 2016
  • Dată finalizare: Decembrie 2019

Supervizat de:

  • Agenţia Executivă pentru Inovaţie şi Reţele – INEA (Comisia Europeană)

Ministerul Transporturilor

Obiective generale:

  • Sprijinirea dezvoltării unui sistem de transport durabil şi eficient şi promovarea decarbonizării transportului rutier de-a lungul coridoarelor din reţeaua principală –TEN-T prin lansarea CNG-ului ca şi carburant alternativ în România.

Obiective specifice:

  • Desfășurarea iniţială pe piaţa a unei reţele de 9 staţii de realimentare cu CNG pe segmentele româneşti ale coridoarelor Rin-Dunăre şi Orient –Mediterana de Est, incluzând nodurile importante ale reţelei pentru a acoperi simultan cererea potenţială a transportului de tranzit şi a celui urban.

Sprijinirea pătrunderii pe piaţă si a implementării CNG în România.

Reţeaua de staţii de alimentare cu CNG pentru vehicule va fi dispusă în apropierea nodurilor urbane principale Bucureşti şi Timişoara şi a altor oraşe importante situate pe reţeaua centrală de transport rutier, respectiv: Arad, Constanta, Craiova, Deva, Drobeta Turnu-Severin, Piteşti şi Sibiu.

Amplasarea staţiilor vizează acoperirea cererii potenţiale de CNG din transportul de tranzit, precum şi din transportul urban din zonele cele mai populate.

Alte știri despre proiectul CNG Romania :