Planul General LNG pentru axa Rin-Main-Dunare

Comisia Europeană a hotărât prin Decizia finală din 27.11.2015 acordarea de asistență financiară din partea Uniunii pentru proiectele de interes comun către „„Planul General LNG pentru axa RIN/Meuse – Main – Dunăre” -2012 – EU-18067-S – în domeniul rețelei transeuropene de transport (TEN-T). În extras, această Decizie afirmă:

 

În strategia sa de transport pentru 2050, Comisia Europeană solicită încetarea dependenței de petrol a transporturilor și stabilește un obiectiv de 60% în ceea ce privește reducerea până în 2050 a emisiilor de gaze cu efect de seră generate de acest sector. Alternativele la petrol cu emisii scăzute de CO2 sunt indispensabile pentru o decarbonizare progresivă a transporturilor în vederea atingerii obiectivului UE de reducere cu 60% a emisiilor de CO2 

din transporturi până în 2050, însă evoluția pieței de combustibili alternativi, inclusiv instalațiile de aprovizionare cu LNG (gaz natural lichefiat) pentru transportul maritim și transportul pe căile navigabile interioare este încă încetinită de neajunsuri tehnologice și comerciale, de reticența consumatorilor, precum și de infrastructura inadecvată.

Prin urmare, obiectivul general al acțiunii este acela de a pregăti și de a lansa implementarea pe scară largă a LNG drept combustibil și marfă ecologică și eficientă în sectorul transportului pe căi navigabile interioare pe axa Rin/Meuse-Main-Dunăre și de a valorifica sinergiile în ceea ce privește implementarea și exploatarea infrastructurii LNG. Este vorba despre un efort comun care reunește porturile maritime și fluviale, autoritățile și operatorii de barje și de terminale, precum și furnizorii de servicii logistice, care va permite eliminarea barierelor existente pe piață și efectuarea primilor pași în realizarea unui nou lanț de aprovizionare cu LNG.

Pentru a îndeplini obiectivul general al acțiunii, există două obiective specifice, care vor fi atinse prin efectuarea a șase activități bine definite ca parte a acțiunii. Primul obiectiv specific este de a elabora o strategie globală care să conțină o foaie de parcurs detaliată și orientări și recomandări corespunzătoare pentru implementarea LNG drept combustibil și marfă pe axa Rin/Meuse-Main-Dunăre. Acest obiectiv va fi îndeplinit prin elaborarea unui plan general pentru implantarea LNG pe axa Rin/Meuse-Main-Dunăre (activitatea 4). Planul general va fi diseminat pe scară largă, la nivel local, național și european, în rândul factorilor politici și de decizie (activitatea 6). El se compune din evaluări de piață, din evaluări tehnice și de reglementare (respectiv activitățile 1, 2 și 4), din studii de fezabilitate (activitatea 3) și din materiale educative și de formare, din module de învățare electronică (e-Learning) și din simulatoare pilot (activitatea 4). În alcătuirea sa intră, de asemenea, rezultatele și concluziile desprinse din măsurile de implementare pilot luate de navele și terminalele LNG (activitatea 5).

Prin urmare, planul general urmează o abordare integrată și cuprinde întregul lanț logistic LNG, de la furnizor către utilizatorul final prin intermediul transportatorilor și al rețelelor de distribuție, având ca rezultat o strategie detaliată de implementare a LNG drept combustibil și marfă pe axa Rin/Meuse-Main-Dunăre. Cel de-al doilea obiectiv specific este acela de a testa, administra și monitoriza implementarea LNG într-un set de șase componente pilot. Măsurile de implementare pilot (activitatea 5) vor interacționa cu alte activități din cadrul acțiunii și vor fi efectuate de operatori de barje și terminale, de furnizori de servicii logistice, precum și de șantiere navale împreună cu furnizorii și partenerii lor comerciali. Toate măsurile pilot vor acoperi părți ale unui întreg lanț de aprovizionare cu LNG , de la terminalul de import al LNG până la clientul final. Pentru a asigura derularea acțiunii la timp și în limita bugetului, managementul de proiect a fost clasificat ca o activitate distinctă (activitatea 6)”. Detalii despre fișa acestui proiect se găsesc la adresa de mai jos: https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/download/project_fiches/multi_country/fichenew_2012eu18067s_final_3.pdf

Ca urmare a acțiunilor desfășurate în baza Deciziei de mai sus, în anul 2016 a fost lansat Masterplanul LNG pe culoarul Rin – Main – Dunăre, care prevede printre altele dezvoltarea unor Terminale LNG private și în porturile românești Galați și Constanța, dar și la Ruse în Bulgaria, precum și construcția de vase de transport specializate domeniului LNG. Toate aceastea vor susține pe viitor dezvoltarea regională a unor structuri specifice piețelor locale de scară mică/medie cu LNG.

Detalii despre Masterplanul LNG pentru culoarul Rin –Main – Dunăre se găsesc la http://www.lngmasterplan.eu/

Alte știri despre proiectul LNG pe culoarul Rin –Main – Dunăre: